Galerija

Lankėmės Klaipėdos konditerijos fabrike

Lankomės Lietuvos Aukštojoj Jūreivystės Mokykloje

Karjeros ugdymo būrelio veikla

Nauja profesija- mediatorius

Susipažįstame su senomis bylomis teismo archyve.

Susitikumas Mažeikių apylinkės teisme su teisėjo padėjėju.

Karjeros(tėvų) diena