Lankomės Lietuvos Aukštojoj Jūreivystės Mokykloje

  Lankydamiesi Lietuvos Aukštojoj Jūreivystės Mokykloj  susipažinome su stojimo į LAJM sąlygomis, studijų aplinka (laboratorijomis, mokomaisiais treniruokliais, biblioteka, auditorijomis).

Mes   turėjom galimybę pabendrauti su  studentais bei dėstytojais. Studijos organizuojamos šiuolaikiškai įrengtose auditorijose, laboratorijose. Praktiniai užsiėmimai vyksta naujai įrengtuose ar atnaujintuose treniruokliuose. Paskaitas dėsto patyrę  laivų kapitonai, vyr. mechanikai, dėstytojai, kurie savo profesinės veiklos patirtį ir žinias perduoda studentams. Studijų metu yra galimybė išvykti studijuoti pagal tarptautinių mainų programas dalinėms studijoms Europos universitetuose ir praktikai užsienio įmonėse. 

Komentarai

Rašyti komentarą